Tuesday, September 17, 2019


Još 90 miliona za virtuelnu realnost u autobusima

By GLASRAZUMA.RS , in BEOGRAD , at 15/08/2019

Nakon što će za reklamiranje gradskog prevoza u medijima bliskim vlasti izdvojiti 90 miliona dinara, Grad Beograd daje još 90 miliona dinara za interaktivnu kampanju za veću naplatu karata. 

U raspisanoj javnoj nabavci „Interaktivna kampanja za povećanje broja pretplatnika u javnom prevozu u Beogradu”, Grad Beograd traži ponuđača koji će napraviti kampanju u vidu edukativnih filmova za korisnike javnog prevoza,  organizovati besplatne zabavne manifestacije, osmisliti aktivnosti ekološkog karaktera i kulturne događaje u samom prevozu koji koriste tehnologiju virtuelne realnosti. 

Procenjena vrednost posla je 75.000.000 dinara bez PDV, odnosno 90.000.000,00 dinara sa PDV.

Cilj interaktivne kampanje je značajno povećanje naplate karata u javnom linijskom prevozu i poboljšanje kulture prevoza, što će direktno uticati na povećanje kvaliteta samog javnog prevoza putnika, navodi se u dokumentu objavljenom na portalu javnih nabavki.

Od kampanje i veće prodaje karata će materijalnu korist imati i  JKP GSP “Beograd” što će omogućiti redovnu i plansku obnovu flote vozila sa dvadesetak novih vozila na godišnjem nivou, smatraju gradske vlasti.

Navodi se i da su  Grad Beograd i Sekretarijat za javni prevoz tokom prethodnog perioda sproveli niz mera kako bi se unapredio sistem javnog prevoza implementacijom savremenih rešenja. 

Neka od tih rešenja su novine u sistemu plaćanja putem mobilnih telefona i bankovnih kartica, uvođenje informacionih tabli sa informacijama o prevozu na odabranim stajalištima, tarifni sistem sa četiri jasno definisane zone. 

Ističe se da je nabavljeno 244 novih autobusa za GSP “Beograd” u 2019. godini. Planom je predviđena nabavka još 100 zglobnih autobusa i 30 električnih autobusa.

Međutim, uprkos zalaganjima, jedan od problema sa kojim se Sekretarijat za javni prevoz svakodnevno sreće je slaba naplata prevoznih karata, kao i ophođenje korisnika prema vozilima i inventaru javnog prevoza.

Podvlači se da je reč o trogodišnjoj kampanji.

Kampanja podrazumeva: izradu spotova za TV, vizuala za oglašavanje i insertacije u štampanim medijima, za oglašavanje na bilbordima i internetu sa porukama korisnicima javnog prevoza u Beogradu. Ciljna grupa su muškarci, žene i deca od sedam do 70 godina. 

IZVOR: NOVA EKONOMIJA