Tuesday, September 17, 2019


Grad Beograd izdvaja 90 miliona dinara za reklamiranje gradskog prevoza

By GLASRAZUMA.RS , in BEOGRAD , at 14/08/2019

Grad Beograd spreman je da plati 90 miliona dinara za medijsku kampanja kako bi se povećalo poverenje građana i promenila slika o javnom prevozu. 

Kampanja podrazumeva: izradu spotova za TV, vizuala za oglašavanje i insertacije u štampanim medijima, za oglašavanje na bilbordima i internetu sa porukama korisnicima javnog prevoza u Beogradu. Ciljna grupa su muškarci, žene i deca od sedam do 70 godina.

Okvirni sporazum se zaključuje na procenjenu vrednost javne nabavke koja iznosi 75.000.000,00 dinara bez PDV -a, odnosno 90.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Grag Beograd odnosno Sekretarijat za saobraćaj je predvideo da se insertacija i oglas nađu u listovima Srpski telegraf, Informer, SAT, Blic, Alo, Kurir i 24 sata.

Ponuđači treba da dostave i ponudu za zakup sekundi i izradu spotova na televizijama O2, Prva i Pink, pri čemu je Grad detaljno naveo u kojim emisijima i koliko emitovanja bi želeo. Pri tom, najviše emitovanja, osam, se traži u Emisiji 22 na TV Pink.

U raspisanoj javnoj nabavci “Medijski plasman” navodi se da korisnici javnog prevoza nisu dovoljno obavešteni o sprovedenim aktivnostima na unapređnju kvaliteta usluge javnog prevoza. 

Mali broj korisnika redovno plaća prevoz. Od 717.998 zaposlenih građana, koliko je prosečno bilo u Beogradu 2018.godine, samo 114.429 zaposlenih je mesečno kupovalo pretplatne karte za javni prevoz, iako prema podacima iz Master plana saobraćajne infrastrukture Beograda – Smart plan, javni linijski prevoz koristi oko 47,9% korisnika.

To govori da više od 200.000 zaposlenih koristi javni prevoz, a ne plaća kartu, usled čega grad Beograd gubi 600 miliona dinara mesečno, odnosno preko 7 milijardi dinara na godišnjem nivou (više od 750.000 evra), navodi se u dokumentu javne nabavke.

Grad Beograd dodaje i da je cilj ove kampanje je da komunikacijom sa korisinicama poveća prihod od prodaje karata kako bi javni prevoz u Beogradu postao kvalitetniji i bolji, reprezentativan i prepoznatljiv. 

IZVOR: NOVA EKONOMIJA